Curriculum vitae en opleidingen

Rie-anne van Laarhoven
Helvoirt

Beroep: trainer meldcode, senior maatschappelijk werkster (consulent), supervisor, intervisor en trainer mindfulness.

Werk: ZZP Natuurlijk Supervisie

Moeder van een dochter (º1990) en een zoon (º1991).

Verklaring van VOG door gemeente aanwezig.

Werkervaring 2003 tot heden
Supervisor Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN, pedagogiek): 2005 tot heden.
Supervisor Fontys Hogeschool Tilburg (Social work).
Supervisor Hogeschool Breda, Avans (part time opleiding MWD).
Supervisie aan managers en medewerkers Bureau Jeugdzorg en zorginstellingen (individueel).
Intervisie werkbegeleiders Diamantgroep.
Intervisie aan gezinsmanagers Zorg- en Veiligheidshuis.
Intervisie aandachtfunctionarissen “Nu Niet Zwanger”.
Intervisie professionals van 2 wijkteams.
Trainer ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in opdracht van Veilig Thuis, gemeente’s in Midden-Brabant, MEEk2, zorginstellingen en kinderdagverblijven.
Trainer voor het coördinatiepunt Meldcode Midden- Brabant.
Begeleider van een maandelijkse mindfulness terugkomavond. 

Heden
Vanuit mijn bedrijf Natuurlijk Supervisie ben ik de vaste trainer Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld voor voor Kinderstad / Kinderdagverblijven in de regio Midden Brabant en geef ik voor MEEK2 geaccrediteerde trainingen. In 2015 /2016 heb ik 2000 zorg- en onderwijsprofessionals getraind op de Wet Meldcode, o.a. alle wijkteams en zorginstellingen in Midden-Brabant (9 gemeentes), in dienst van Veilig Thuis Midden-Brabant, vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Tilburg.
In 2016 en 2017 heb ik 1200 professionals van de kinderopvang, van gastouderbureau’s en van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het VMBO en ROC’s getraind in Midden-Brabant.
Van 2017 tot 2020 heb ik 1400 professionals van wijkteams en zorginstellingen geschoold vanuit het coördinatiepunt Meldcode en MEEK2.

1991 tot 2014
Senior maatschappelijk werkster (consulent) voor mensen met een  beperking, hun kinderen, familie en netwerk, bij MEE Tilburg. Aandachtsfunctionaris huiselijk- en seksueel geweld.
Geven van methodiekcursussen (schrijfmethode, timemanagement, contextuele benadering) aan collega´s. Mede-auteur van 2 boeken over levensvragen en ethiek. Aandachtshouder Ethiek.
Opzetten van een regionale groep voor NAH (niet aangeboren hersenletsel).
Initiatiefnemer tot opzetten van een woonvoorziening voor verstandelijk beperkte ouders met kinderen (ouder-en-kind project).
Voorzitter Adviesteam Kinderwens en Ouderschap voor mensen met een verstandelijke beperking en van de regionale babyroute voor ouders met een verstandelijke beperking.
Voorzitter tienermoeder casusoverleg.
Deelnemer landelijk platform kinderwens MEE Nederland.

1978 tot 1991
Groepsleidster, 2 gezinsvervangende tehuizen mee opgezet en begeleid.

1977 tot 1978
B-verpleegkundige in psychiatrisch ziekenhuis Het Hooghuys in Etten-Leur

1974 tot 1977
Z-verpleegkundige Huize Assisie.

Relevante opleidingen

1977 Z-opleiding
1981 MBO iw
1982 VSID gvt
1988 HBO mw
1989 Basisopleiding co-counseling
1990 Natuurgids bij het IVN
1994 VSID spd SOMMA
1997 Contextuele therapieopleiding van Nagy, bij Elsemarie van de Eerenbeemd, en vervolgcursussen
1998 Earth Education natuurcursus
1998 Gestalttherapie opleiding, 4 jaar bij Bolt Nieuwaal/ Zaltbommel
2003 VO Opleiding Supervisiekunde en Begeleiding HAN Nijmegen
2004 Supervisor LVSC, geregistreerd lidnummer 04090 (www.lvsc.eu/begeleider)
2012 Cursus Sociale Netwerk Strategie
2012 Training Vroegsignalering
2013 Opleiding Trainer Mindfulness, See True, Den Bosch
2014 Juridisch kader steunpunt huiselijk geweld
2014 LTAK (landelijke trainers aanpak kindermishandeling): train de trainers opleiding
2015 Oplossingsgericht werken
2016 Signs of Safety en Signs of Wellbeing Vraagkracht
2016 Hoog Conflictscheidingen – Howard Hurwitz