Vervolgtraining of -workshop Meldcode
voor zorgprofessionals

In de wet Meldcode is opgenomen dat de organisatie een scholingsplan heeft gemaakt en voor de professionals periodiek een scholingsaanbod verzorgt.

Een Vervolgtraining of -workshop bestaat uit een opfriscursus, eventueel aangevuld met inhoudelijke uitdieping van een onderwerp en/of een training van vaardigheden.

De opfriscursus is erop gericht om de reeds opgedane kennis (hanteren van de 5 stappen van de Meldcode) op te frissen en weer actueel te maken. De duur van de opfriscursus is afhankelijk van de vragen die er spelen maar zal minimaal 2 uur scholing vragen.

In een Vervolgtraining of -workshop kan daar bovenop inhoudelijk worden ingegaan op een specifiek onderwerp betreffende de Meldcode, zoals een van de specifieke vormen van geweld:

  • kindermishandeling;
  • partnergeweld;
  • ouderenmishandeling;
  • oudermishandeling;
  • schadelijke traditionele praktijken.

Men kan ook de vaardigheden vergroten. Het strekt aanbeveling om dit met een acteur te doen. Men bootst dan de praktijk van alle dag na en de impact van de oefening wordt daarmee vergroot.
Hierbij kan men kiezen om te oefenen met:

  • Hoe ga ik het gesprek aan met de cliënt?
  • Hoe kan ik (vroegtijdig) signaleren?
  • Hoe stel ik vragen voor een kindcheck?
  • Hoe kan ik zelf in balans blijven? (stressreductietechnieken en omgaan met ethische en levensbeschouwelijke vragen in deze kwesties)

Duur: In overleg, met een minimum van 2 uur voor de opfriscursus, plus eventueel de benodigde tijd voor een verdere inhoudelijke uitdieping en/of een training in vaardigheden.

Aanvangsniveau: Deelnemers hebben een workshop of training Meldcode eerder gevolgd, en hebben kennis van de stappen van de Meldcode. Het is wenselijk als deelnemers, werkervaringen meebrengen, waarmee we kunnen oefenen.

Studiebelasting: Deze training vergt 1 uur voorbereidingstijd van de deelnemers. Wij vragen de deelnemers de op maat gemaakte Meldcode van hun organisatie te lezen.

Uw investering: Deze wordt berekend op basis van de tarieven van TrainersHuiselijkGeweld.nl, (BTW-onderwijsvrijstelling), bij een groepsgrootte tot en met 15 personen. Kosten voor een acteur niet inbegrepen.
Tarieven van trainingen op maat of voor meer dan 15 personen: op aanvraag.

Accreditatie: Dit vraagt de organisatie zelf aan bij de beroepsvereniging. Reeds gecrediteerde trainingen vindt u hier, op de website van MEEK2.

Acteurs: Natuurlijk Supervisie heeft nauwe samenwerking met acteurs die geschoold zijn rond de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling.