Voorlichting Meldcode
voor zorgprofessionals

Een voorlichtingsbijeenkomst dient vaak als start van een scholingstraject of een implementatietraject rond het werken met de meldcode en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat om een éénmalige bijeenkomst die gericht is op kennisoverdracht. Tijdens een voorlichting zijn er beperkte mogelijkheden voor interactief werken.

Aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen kan aandacht worden besteed:

  • Wat is de verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? Wat is het doel?
  • Welke afspraken zijn er in de instelling gemaakt rond de 5 stappen van de Meldcode? Wie is de aandachtsfunctionaris?
  • Korte voorlichting over het afwegingskader in de Meldcode huiselijk en kindermishandeling en de nieuwe rol hierin van Veilig Thuis vanaf 2019.

De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Duur: 60 – 90 minuten.

Aanvangsniveau: Er is geen aanvangsniveau vereist, het is wenselijk als deelnemers voorbeelden van concrete werkervaringen meebrengen waarmee we kunnen oefenen.

Studiebelasting: Deze voorlichting vergt geen voorbereidingstijd van de deelnemers.

Uw investering: Deze wordt berekend op basis van de tarieven van TrainersHuiselijkGeweld.nl (BTW-onderwijsvrijstelling), bij een groepsgrootte tot en met 15 personen.
De verstrekte materialen zijn in de prijs inbegrepen. Er rust geen copyright op de materialen, ze mogen echter niet zonder toestemming worden aangepast.

Tarieven voor trainingen op maat of voor meer dan 15 personen (in company): op aanvraag. Binnen 2 werkdagen ontvangt u respons.