Rie-anne

Rie-anne van Laarhoven

Wie is Rie-anne?

Ik ben een warm mens die de andere het gevoel geeft er te mogen zijn, ongeacht wie ze zijn. Ik geloof in de uiteindelijke goedheid van elk mens en voel me verbonden met alle mensen. Ik wil me inzetten om met mijn energie mijn leven en dat van anderen een stukje mooier te maken.

In mijn levenstocht heb ik allerlei competenties en vaardigheden verworven die ik meeneem in mijn rugzak.

Bij Veilig Thuis heb ik me bekwaamd als trainster Meldcode door tijdens een programma Meldcode voor zorgprofessionals in Midden Brabant 2000 zorgprofessionals te trainen op de Wet Meldcode.

Bij MEE heb ik me als voorzitter van het consultatieteam, naast het maatschappelijk werk, gespecialiseerd in het coachen van collega’s in hun werk in multi-problem gezinnen, met als aandachtsgebieden seksueel misbruik, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag.

Als voorzitter van het Adviesteam Kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking heb ik op landelijk, provinciaal en regionaal niveau tools mee ontwikkeld voor bewustwordingstrajecten, e-learning en visie op kinderwens en ouderschap.

Als secretaris van een ethische werkgroep heb ik workshops gegeven aan zorgprofessionals en 2 boeken mee geschreven over levensbeschouwing en ethiek.

Als ervaringsdeskundige heb ik als moeder, dochter en als partner geleerd om te gaan met mooie maar ook zeer heftige verlieservaringen en kan ik daardoor nabij zijn, ook als het leven moeilijke existentiële zaken op iemands pad brengt.

Als supervisor en intervisor geef ik sinds 2005 op hogescholen en in teams individuele groepssupervisie, intervisie en loopbaanbegeleiding.

Als trainer mindfulness geef ik in de natuur stressreductietrainingen voor zorgprofessionals en mantelzorgers.

Als natuurgids en vogelaar geef ik natuureducatie en leer mensen vooral te genieten en te beleven!

Ik geloof in de verbinding tussen mensen. Mijn interventies zijn erop gericht om jou in verbinding te brengen en te houden met jezelf en de ander. Dat kan in je privé – in je relaties of families – zijn maar ook in je werk of je loopbaan.

Ik ben ervan overtuigd dat als je goed voor jezelf zorgt en de dingen doet die jou voeden, laten stromen en in balans brengen, je er dan ook op een voedende manier voor anderen kunt zijn en de juiste verbinding kunt aangaan met je naasten of je werk (*). Met name mensen die een drukke baan of een zware taak als mantelzorger hebben, kunnen in mijn manier van werken leren vanuit hun innerlijke kracht het leven in balans te brengen en te houden.

Als gecertificeerd trainer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling help ik organisaties, gemeentes, scholen en zorgprofessionals de Meldcode te implementeren en geef ik deskundigheidsbevordering op het gebied van de Meldcode en vormen van huiselijk geweld.

Als laatste en misschien wel het meest belangrijke ga ik als natuurgids met mensen de natuur in. Maar ook in mijn trainingen en begeleiding zoek ik zoveel als mogelijk de verbinding met de helende kracht die de natuur voor mij en ook voor anderen heeft. “We zijn natuur” (**): door de kringloop van de natuur zijn we in het bos als vanzelf verbonden met onszelf en alles wat ooit was, wat er is en wat er ooit zal zijn.

Ik nodig je van harte uit om, als je belangstelling hebt voor een van mijn producten, tijdens een wandeling kennis te maken met mij.

(*) Thich Nath Hanh spreekt over compassie met jezelf en de ander, zonder oordeel.

(**) Frans de Waal schrijft daar prachtig over.