De Kinderwenskoffer

De Kinderwenskoffer

Bewustwording kinderwens en zwangerschap
voor zorgprofessionals

Hoe ga je als zorgprofessional om met personen met een licht verstandelijke beperking die een kinderwens hebben of zwanger zijn?

Vragen hierbij zijn onder meer:
– Een kinderwens bespreekbaar maken: wanneer en hoe?
– Hoe sturend mag en kan je als professional zijn?
– Hoe bereid je zwangere mensen met een licht verstandelijke beperking voor op ouderschap?

Bewustwordingstrajecten kinderwens en zwangerschap zijn er vooral op gericht om deze mensen zichzelf bewust te laten worden van de risicofactoren en de beschermende factoren. In hun taal: “Wat is lastig?” en “Wat gaat al goed?”. Daarnaast is het voor de zorgprofessional belangrijk dat deze zich bewust is van zijn visie op ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking en van de eigen waarden en normen hierbij.  

Rie-anne van Laarhoven heeft 41 jaar ervaring met mensen en ouders met een verstandelijke beperking. Jarenlang was ze voorzitter en medeoprichter van het Adviesteam Ouderschap en Kinderwens in Midden-Brabant. Ze heeft samen met andere deskundigen (landelijke) tools ontwikkeld voor dergelijke bewustwordingstrajecten.