Supervisie in de natuur

Supervisie in de natuur

Supervisie en intervisie
voor zorgprofessionals

Supervisie is voor professionals die met mensen werken. Het is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl en het eigen handelen.

“Uit effectonderzoek blijkt dat supervisie werkt. Supervisie vergroot de tevredenheid met het werk, leidt tot een groter zelfinzicht, een toename van persoonlijke effectiviteit van de professional en betrokkenheid met de organisatie. Bovendien gaat supervisie negatieve uitkomsten tegen, zoals stress, angst, en personeelsverloop binnen een organisatie. Hoe supervisie tot positieve resultaten leidt is minder duidelijk.” Meer hierover kun je lezen bij het NJI.

Rie-anne van Laarhoven is gecertificeerd Supervisor bij de LVSC. Zij verzorgt sinds 2005 groepssupervisie aan studenten Pedagogiek en Social Work op Hogescholen en geeft individuele supervisie aan professionals van Bureau Jeugdzorg, aan maatschappelijk werkers en aan onderwijsprofessionals. Zo gewenst geeft ze de supervisie wandelend in de natuur.

Per 1 januari 2016 moeten jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers geregistreerd zijn in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd om ingezet te kunnen worden voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In de komende jaren worden de registratie-eisen voor HBO professionals jeugdhulp en jeugdbescherming herzien. De supervisie is een gecertificeerd traject en kan indien gewenst geaccrediteerd worden voor de diverse beroepsgroepen.