Advies en Coaching Implementatie Meldcode
voor zorgprofessionals

Een Advies en Coaching Implementatie Meldcode traject is een reeks bijeenkomsten waarin u van een ervaren deskundige inzake de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gericht advies krijgt over de implementatie van de Meldcode in uw specifieke praktijksituatie.

Voor dit programma werkt Natuurlijk Supervisie samen met Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken.

Herkent u zich in deze vragen?

 • Waar moet mijn organisatie aan voldoen? Hoe maak ik de Meldcode en protocollen op maat voor mijn eigen organisatie? En hoe zorg ik dat ze geïntegreerd zijn in het algemene beleid en handelen?
 • Welke deskundigheid moet in mijn organisatie | het wijkteam aanwezig zijn?
 • Hoe geef ik mijn medewerkers voldoende ondersteuning? Hoe doorbreken we de handelingsverlegenheid die er is bij het bespreekbaar maken vermoedens van geweld en seksueel misbruik?
 • Hoe kunnen signalen en risicofactoren voor huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik tijdig worden opgevangen en beïnvloed?
 • Hoe bewerkstelligen we dat ook nadat de Meldcode, beleidsplannen en protocollen zijn vastgesteld, de aandacht voor de thema’s levend blijft?
 • Wij hebben een klacht of een vermoeden rondom misbruik. Hoe pakken we dit aan?

 

Marijke Lammers kan u en uw organisatie op diverse manieren van dienst zijn, bijvoorbeeld:

 • Begeleiding van beleidsontwikkeling en implementatie.
 • Toetsing / evaluatie van bestaand beleid.
 • Op maat maken van de meldcode, beleidsplan of protocol.
 • Advies over preventieve maatregelen.
 • In kaart brengen benodigde deskundigheid.
 • Draaiboeken omgaan met incidenten.
 • Opstellen crisis-PR-plan.
 • Consultatie bij concrete casuïstiek (zaakcoördinatie / onderzoek / crisiscommunicatie).
 • Teambegeleiding na een incident.

 

Uw investering:
Welke vraag u ook heeft, Marijke Lammers levert altijd maatwerk.
Tijdens de kennismaking bespreekt ze uw vragen en verwachtingen.

 • Wat is op dit moment de bestaande situatie en wat wilt u veranderen?
 • Wat is het gewenste resultaat?
 • Wat kan ik bieden in deze situatie?
 • Komt dat overeen met wat u wenst?

Indien u tot overeenstemming komt stelt ze een plan van aanpak op, dat in samenspraak met uw organisatie wordt uitgevoerd.
Voor meer informatie: neem contact op met haar:

marijke-lammers@wxs.nl | 06 – 51 58 25 05 | www.marijkelammers.nl