Intervisie
voor zorgprofessionals

Intervisie wordt door professionals als leerzaam ervaren en leidt tot inzicht in het eigen handelen. Het draagt bij aan kennisvermeerdering.

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Begeleiders kunnen helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de andere verder kunnen helpen.

  • Doel: De deelnemers leren over het werk en begeleiden elkaar daarin.
  • Middel: zoveel bijeenkomsten als de deelnemers noodzakelijk achten.
  • Werkwijze: de deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp aangeboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.
  • Vorm: een intervisiegroep heeft 3 tot 6 deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe gezagsrelatie.


Natuurlijk Supervisie
kan teams ondersteunen bij de start van een intervisiegroep of intervisies begeleiden. De bijeenkomsten gaan door bij Natuurlijk Supervisie in Helvoirt of op een duur u gewenste plaats. De intervisie-begeleider is lid van LVSC.

Duur: bijeenkomsten van 2 à 2,5 uur, exclusief een uur voorbereidingstijd.

Uw investering: € 100,- p/u (BTW vrijstelling) plus evt. reiskosten (€ 0,25/km).