Training Meldcode
voor zorgprofessionals

Een training Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bestemd voor medewerkers die in contact komen met kinderen, jongeren en gezinnen, werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en vanuit hun functie alle 5 stappen van de meldcode dienen te volgen.

De training vergroot de competenties betreffende het signaleren, het handelen, het inschatten van de ernst en de risico’s, het samenwerken en het communiceren, waardoor de medewerkers bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling effectief kunnen en durven handelen.

Deze training is er in 4 vormen: Training A, Training B, Training C en Training D.

Training A (met acteur)

Doelgroep: Medewerkers die in meer of mindere mate ervaring hebben met de meldcode.

Duur: 2 dagdelen: in het eerste dagdeel wordt dieper ingegaan op de inhoud van de meldcode, in het tweede dagdeel worden met behulp van een acteur praktijkoefeningen gedaan.

Uw investering: Deze wordt berekend op basis van de tarieven van TrainersHuiselijkGeweld.nl, (BTW-onderwijsvrijstelling), bij een groepsgrootte tot en met 12 personen.

Noot: Al is een training met acteur te verkiezen, deze training is eventueel ook mogelijk zonder acteur. In dat geval wordt het bedrag van uw investering berekend op basis van de tarieven van TrainersHuiselijkGeweld.nl, (BTW-onderwijsvrijstelling), bij een groepsgrootte tot en met 12 personen.

Tarieven van trainingen voor meer dan 12 personen: op aanvraag.

 

Training B

Doelgroep: De aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de organisatie.

Duur: 2 dagdelen. De deelnemers moeten ook ongeveer 120 minuten voorzien om, ter voorbereiding van de training, de reader te lezen.

Trainer: Voor een Training B wordt Nathalie Sie als tweede trainer ingeschakeld.

Uw investering: Vaak combineren we voor een Training B met aandachtsfunctionarissen van andere organisaties uit hetzelfde werkveld.

Tarieven: op aanvraag.

 

Training C (met acteur): Geaccrediteerde training Kwaliteitsregister Jeugd (= SKJ) ( 9 punten) en Registerplein

Deze training geef ik via opleidingsinstituut voor professionals: MEEK2.
Via deze link vindt u informatie over: de training, de doelgroep, de duur, uw investering.

 

Training D

Training D is een op maat gemaakte training, gericht op specifieke scholingsvragen vanuit de organisatie met betrekking tot de Meldcode.

Duur: 2 dagdelen.

Uw investering: Tarief, afhankelijk van de specifieke vraag, op aanvraag.