Training Meldcode
voor zorgprofessionals

Een training Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bestemd voor medewerkers die in contact komen met kinderen, jongeren en gezinnen, werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en vanuit hun functie alle 5 stappen van de meldcode dienen te volgen.

De training vergroot de competenties betreffende het signaleren, het handelen, het inschatten van de ernst en de risico’s, het samenwerken en het communiceren, waardoor de medewerkers bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling effectief kunnen en durven handelen.

Deze training is er in 4 vormen: Training A, Training B, Training C en Training D.

De verstrekte materialen zijn in de prijs inbegrepen. Er rust geen copyright op de materialen, ze mogen echter niet zonder toestemming worden aangepast.

De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Training A (met acteur)

Doelgroep: Medewerkers (MBO/HBO) die in meer of mindere mate ervaring hebben met de meldcode.

Duur: 2 dagdelen (totaal 7 uur): in het eerste dagdeel wordt dieper ingegaan op de inhoud van de meldcode, in het tweede dagdeel worden met behulp van een acteur praktijkoefeningen gedaan.

Uw investering: Deze wordt berekend op basis van de tarieven van TrainersHuiselijkGeweld.nl, (BTW-onderwijsvrijstelling), bij een groepsgrootte tot en met 12 personen.

Noot: Al is een training met acteur te verkiezen, deze training is eventueel ook mogelijk zonder acteur. In dat geval wordt het bedrag van uw investering berekend op basis van de tarieven van TrainersHuiselijkGeweld.nl, (BTW-onderwijsvrijstelling), bij een groepsgrootte tot en met 12 personen.

Tarieven van trainingen voor meer dan 12 personen (in company): op aanvraag. Binnen 2 werkdagen ontvangt u respons.

Training B

Doelgroep: De aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de organisatie. De deelnemers hebben al een workshop Meldcode) gevolgd en hebben kennis van de stappen van de Meldcode.
Training ‘in company’ of open inschrijving.
De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of accreditatiepunten.

Duur: 2 dagdelen (totaal 7 uur). De deelnemers moeten ook ongeveer 120 minuten voorzien om, ter voorbereiding van de training, de reader te lezen. Dit materiaal is inbegrepen.

Trainer: Voor een Training B wordt Nathalie Sie als tweede trainer ingeschakeld.

Uw investering: Vaak combineren we voor een Training B met aandachtsfunctionarissen van andere organisaties uit hetzelfde werkveld.

Tarieven: op aanvraag. Binnen 2 werkdagen ontvangt u respons.

Training C (met acteur): Geaccrediteerde training Kwaliteitsregister Jeugd (= SKJ) ( 9 punten) en Registerplein

Deze training geef ik via opleidingsinstituut voor professionals: MEEK2.
Via deze link vindt u informatie over: de training, de doelgroep, de duur, uw investering.

Training D

Training D is een op maat gemaakte training, in company of met open inschrijving, gericht op specifieke scholingsvragen vanuit de organisatie met betrekking tot de Meldcode.
De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Duur: 2 dagdelen (totaal 7 uur).

Uw investering: Tarief, afhankelijk van de specifieke vraag, op aanvraag. Binnen 2 werkdagen ontvangt u respons.